Trang chủ » Thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam qua các con số

Thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam qua các con số

Cả nước hiện có 336 khu công nghiệp với tổng diện tích đất công nghiệp 66.000 ha.Vùng công nghiệp lớn miền Nam có diện tích gấp hơn 2 lần vùng công nghiệp lớn miền Bắc, với giá chào thuê cũng cao hơn hẳn, ở mức 80 – 300 USD/m2.

Theo ndh.vn